Dossier: alles over de premie voor zonnepanelen

Goed nieuws! Je kan nog langer ten volle genieten van de premie voor zonnepanelen van € 1.500. De Vlaamse regering heeft beslist het bedrag niet te verlagen vanaf 1 januari 2022, uit vrees voor een (opnieuw) stilvallende markt. De hoge energieprijzen en de klimaattop bieden een momentum om zonne-energie opnieuw aantrekkelijk te maken. Met de stijgende elektriciteitsprijzen zal het rendement van zonnepanelen alleen maar toenemen. Dat maakt investeren in een goed gecombineerde zonne-installatie van hoge kwaliteit en op maat van je verbruik een slimme keuze.

Wie vanaf 2021 zonnepanelen gelegd heeft, kan rekenen op een investeringspremie van de Vlaamse overheid. In het eerste jaar zou die tot 1.500 euro kunnen bedragen, om in de komende jaren stelselmatig te verminderen. Vanaf volgend jaar zou dat nog maximaal 1.125 euro zijn. In 2025 zou ze verdwijnen. Maar de daling van de premie in 2022 wordt nu dus aan de kant geschoven. Dat betekent dat je ook volgend jaar nog tot 1.500 euro kan ontvangen voor de installatie van zonnepanelen. En dat is goed nieuws!

Belgian Energy Hernieuwbare Energie

Over welke premie gaat het?

Ook na de afschaffing van de terugdraaiende teller zijn nieuwe zonnepanelen nog interessant. Met de Vlaamse investeringspremie hebben ze een behoorlijk rendement. De investeringspremie voor zonnepanelen werd ingevoerd door de Vlaamse overheid en was beschikbaar voor iedereen die vanaf 2021 investeerde in een nieuwe zonne-installatie.

Hoeveel bedraagt de premie?

De periode waarin de premie toegekend wordt, loopt van 2021 tot 2024, waarbij de premie elk jaar daalt. Het bedrag neemt door de beslissing van minister Demir niet af in 2022, maar wel vanaf 2023. Het is dus het voordeligste om dit jaar, of in 2022 in zonnepanelen te investeren.

Maar hoeveel bedraagt de premie nu precies? Wel, de datum van de indienstneming van de zonnepanelen bepaalt het bedrag en de premievoorwaarden. Met de datum van indienstneming doelt men op de datum waarop de installatie gekeurd werd en niet de datum waarop ze werd geïnstalleerd. Dat betekent dat zonnepanelen die in december 2020 geplaatst werden en pas in januari of februari 2021 werden gekeurd, ook in aanmerking komen.

De premie wordt daarnaast berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen en dus niet op basis van het vermogen van de omvormer. Je moet de bedragen in verhouding zien tot een kostprijs van 5.000 tot 5.500 euro voor een gemiddelde installatie.

Dit jaar en volgend jaar (2022) bedraagt de premie 300 euro per geïnstalleerde kilowattpiek (kWp) voor de eerste 4 kWp en 150 euro per kWp voor de schijf tussen 4 en 6 kWp. Voor alles wat boven dat geïnstalleerd vermogen uitkomt, wordt geen premie toegekend. Voor een installatie van 6 kWp of meer krijg je dus maximum 1.500 euro steun.

In 2023 daalt de premie tot 150 euro per kWp voor installaties tot 4 kWp en bijkomend 75 euro per kWp van 4 tot 6 kWp. Dat brengt een maximumbedrag van 750 euro op. In 2024, het laatste jaar dat de premie toegekend wordt, bedraagt die 75 euro per kWp voor installaties tot 4 kWp en bijkomend 37,5 euro per kWp van 4 tot 6 kWp. Dat is nog goed voor maximaal 375 euro.

 

Is investeren in zonnepanelen nog rendabel?

Vlamingen vragen zich af of investeren in zonnepanelen dan nog wel rendabel is. Want door de afschaffing van de terugdraaiende teller lijken zonnepanelen plots het imago te hebben van een onrendabele investering, maar dat klopt niet. Met de investeringspremie van de Vlaamse overheid hebben ze een behoorlijk rendement. Wie nu een gemiddelde installatie van 4 kWp met een kostprijs van 5.500 euro op zijn dak legt, komt uit op een terugverdientijd van negen jaar en een rendement van 10 procent.

Wie kan de premie aanvragen?

De premie kan aangevraagd worden door zowel particulieren als vennootschappen. Maar niet alle woningen en gebouwen komen in aanmerking. Als je een heel recente woning gekocht hebt of aan nieuwbouw denkt, val je uit de boot. De premie is er alleen voor bestaande woningen met een bouwaanvraag van voor 2014. De premie wordt uitbetaald door netbeheerder Fluvius.

 

Wanneer vraag ik de premie aan?

De premie moet niet aangevraagd worden voordat je met de installatie begint. De aanvraag kan gebeuren nadat de werken uitgevoerd zijn. Dat moet dan wel gebeuren binnen drie maanden na de indienstneming van de zonnepanelen. De aanvraag gebeurt online via de website van netbeheerder Fluvius.

 

Krijg ik ook een premie voor de uitbreiding van mijn installatie?

De subsidie kan alleen worden aangevraagd voor nieuwe zonnepaneleninstallaties met een omvormervermogen van maximaal 10 kVA (kiloVolt-Ampère). De uitbreiding van een bestaande installatie komt dus niet in aanmerking.

En wat dan met oudere installaties?

Eigenaars van zonnepanelen die al een digitale meter in huis hebben, konden tot eind februari van dit jaar nog kiezen voor het systeem van de terugdraaiende teller. Dat wil zeggen dat hun verbruik en hun netkosten op dezelfde manier werden aangerekend als toen ze nog over een oude, analoge meter beschikten. Dat betekende dat ze een forfaitair bedrag, het prosumententarief, voor het gebruik van het distributienet betaalden en dat ze hun overtollige zonnestroom tegen dezelfde prijs op het net konden zetten als de prijs die ze voor hun afname betaalden. Maar het Grondwettelijk Hof schafte het systeem van de terugdraaiende teller af.

Het gevolg daarvan is dat het forfaitaire prosumententarief afgeschaft wordt en dat de netkosten voortaan berekend worden volgens het reële gebruik van het net. Of dat duurder of goedkoper uitkomt, hangt van het verbruik en het verbruikspatroon af. Met andere woorden: van de mate waarin de opgewekte elektriciteit ook meteen wordt verbruikt. Maar door het verdwijnen van de terugdraaiende teller zal bij veel zonnepaneleneigenaars de factuur mogelijk toch een stuk hoger liggen dan voordien. Die hogere aanrekening zorgt voor een dalende rendabiliteit van je zonnepanelen.

Rendementen van 10 tot 15 procent behoren tot het verleden. Met een compensatiepremie wil de Vlaamse overheid erop toezien dat je toch nog een minimumrendement van 5 procent haalt. De premie bedraagt maximaal 1.500 euro. Het is de intentie van de Vlaamse regering dat bedrag af te stemmen op de maximumpremie van 1.500 euro die sinds begin dit jaar aangevraagd kan worden voor nieuwe zonnepanelen. Mensen die in 2020 nog zonnepanelen installeerden, kunnen op het hoogste bedrag rekenen. Voor de anderen daalt het bedrag naarmate de installatie ouder is en ze dus al langer hebben kunnen genieten van het voordeel van de terugdraaiende teller.

 

Premie voor eigenaars met teruglooprem

Prosumenten met een teruglooprem werden door de nieuwe regeling dubbel getroffen. Ze konden geen gebruik maken van de terugdraaiende teller én hadden geen recht op de retroactieve investeringspremie. Maar door de aanpassingen van de regelgeving door minister Demir, hebben ze hier nu wel recht op als:

  • ze een digitale meter hebben geïnstalleerd
  • ze binnen de 6 maanden na het in werking treden van de regelgeving de premie aanvragen

Ook wie nog een digitale meter laat plaatsen kan in aanmerking komen voor de retroactieve investeringspremie en valt onder dezelfde voorwaarden als de prosumenten zonder teruglooprem.

 

Compensatie voor overtollige elektriciteit

De elektriciteit die jouw zonnepanelen opwekken en die je niet meteen verbruikt, kan je op het net zetten. Van zodra je niet meer over een terugdraaiende teller beschikt, krijg je een lagere prijs voor je overtollige elektriciteit. Met het systeem van de terugdraaiende teller verkoop je in feite elektriciteit tegen dezelfde prijs aan het net als de prijs die je betaalt om er elektriciteit af te halen. Dat gebeurt alleen zo omdat een analoge teller niet weergeeft hoeveel je injecteert en hoeveel je afhaalt. De digitale meter registreert beide stroombewegingen en verrekent ze apart.

Je krijgt nu dus een vergoeding voor de elektriciteit die je levert. De tarieven die al bekend zijn, liggen een pak onder de tarieven voor de afname van elektriciteit. De bedragen die aangerekend worden, worden vrij bepaald door de markt.

 

Nieuwe premie voor de meermaals aangerekende netkosten

Daarnaast werden er heel wat netgebruikers die al beschikten over een digitale meter getroffen door een tussentijdse afrekening na de afschaffing van de terugdraaiende teller. Hierdoor kregen ze het distributienettarief meermaals aangerekend.

Voor deze getroffen prosumenten heeft de Vlaamse Regering een tegemoetkoming voorzien, die je zelf zal moeten aanvragen als premie. Dit zal je via Fluvius kunnen doen, vanaf het voorjaar van 2022 tot en met 1 september 2022.

Het premiebedrag zal afhangen van het vermogen van jouw zonnepaneleninstallatie en van de maand van jouw laatste jaarafrekening voor 1 maart 2021.

Hoe kan je de factuur toch drukken?

Simpel! Door meer opgewekte elektriciteit meteen te verbruiken – dus zonder omweg langs het net – kan je de kosten drukken. Die worden immers berekend op basis van hoeveel kWh je van het net haalt, net zoals bij een consument zonder zonnepanelen. Vandaag heeft een gemiddeld gezin een zelfverbruik van 25 tot 30 procent. Dat percentage kan wat toenemen door huishoudtoestellen overdag te gebruiken, maar daarmee gaat het zelfverbruik niet spectaculair de hoogte in. Met een serieuze inspanning zal je jouw zelfverbruik met zo’n 10 procent kunnen verbeteren.

De overtollige elektriciteit kan ook worden opgeslagen in een thuisbatterij. Maar die kost snel een pak geld. Intussen is de aankoop interessanter, omdat de Vlaamse overheid de aankoop hiervan stimuleert met een premie. Tot eind dit jaar betaalt de Vlaamse overheid een premiebedrag van 250 euro per kilowattuur opslagcapaciteit, met een maximum van 3.200 euro of 35 procent van de investeringskosten. Samen met de besparing op de energiefactuur wordt dan een terugverdientijd van minder dan tien jaar bereikt, terwijl een batterij een leven van zo’n 15 jaar heeft.

Om de juiste keuze te maken, laat jij je best adviseren door ervaren adviseurs en installateurs.
Bij Belgian Energy kan je terecht voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Overweeg je zonnepanelen aan te kopen?

Er zijn genoeg redenen om wél zonnepanelen aan te schaffen, nu en in de toekomst.
Neem vrijblijvend contact met ons op en ga voor een betere wereld!

Lees meer expertise