Thuisbatterijen zijn nu al rendabel

Thuisbatterijen zijn in Vlaanderen nog niet populair geweest. Veel mensen dachten dat het nog niet rendabel was omdat de terugverdientijd te hoog was. Door een aantal maatregelen van de Vlaamse regering is daar echter verandering in gekomen. Thuisbatterijen zijn nu al rendabel in Vlaanderen.

Waarom is een thuisbatterij dan nu opeens wel rendabel? Wel om verschillende redenen…

Thuisbatterijen compenseren niet-terugdraaiende teller

Veel Belgen hebben zonnepanelen aangekocht ervan uitgaande dat ze gebruik konden maken van de terugdraaiende teller. Helaas voor de gedupeerden stak de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) daar via het Grondwettelijk Hof een stokje voor. De energiefactuur wordt dus effectief berekend op basis van het werkelijke verbruik dat je van het net afhaalt.

Daardoor betaal je minder als je minder van het net afhaalt. Dus, hoe meer zelfgegenereerde elektriciteit je van je zonnepanelen gebruikt, des te meer je bespaart. Zo wordt het gebruik van thuisbatterijen rendabel. Die zorgt er namelijk voor dat je minder energie van het net moet afhalen en zelfgeproduceerde elektriciteit inzet voor je huishouden.

Gedupeerden van de terudraaiende teller kunnen via thuisbatterijen hun investering toch nog laten renderen.

Ter illustratie: als je een thuisbatterij koopt van 6 kWh stijgt je zelfvoorziening van 30 procent mogelijk naar 60 procent waardoor je per jaar zo’n 700 euro bespaart, in plaats van 430 euro als je geen thuisbatterij hebt.

 

Thuisbatterijen zijn rendabel door premies

Voor de aankoop van thuisbatterijen kan je nog tot 31 december 2021 een premie krijgen. Hoe hoog die premie is, hangt af van welke capaciteit jouw batterij heeft. Per kWh deelt Vlaanderen een premie van 250 euro uit. Heb je dus een installatie met een capaciteit van 4 kWh, dan krijg je een premie van 1.000 euro. 4 kWh maal 250 euro is 1.000 euro.

Er zijn natuurlijk wel voorwaarden en regels aan verbonden. Zo kan je enkel als natuurlijke persoon (niet als bedrijf) een premie krijgen en kan de premie niet hoger zijn dan 3.200 euro en mag maximaal 35 procent van de investeringskosten bedragen.

Heb je nog geen zonnepanelen of nog geen digitale meter? Ook hier kan je premies voor krijgen! Je kan de kosten van de plaatsing van een digitale meter in rekening brengen (inclusief de meterkast en de kosten voor noodzakelijke demonterings- of aanpassingswerken aan de meterlocaties). Het bedrag van de premie kan dan maximaal met 88 euro verhoogd worden.

Sinds begin 2021 krijg je opnieuw een premie voor de aankoop van zonnepanelen. Die bedraagt maximaal 1.500 euro. Ben je van plan om zonnepanelen aan te kopen? Dan doe je dat best dit jaar nog, want de premie zal jaarlijks 25 procent verminderen vanaf 2022.

Mede door die drie bovenstaande premies, zijn thuisbatterijen rendabel.

Capaciteitstarief maakt thuisbatterijen rendabel

Heb je al ooit gehoord van het capaciteitstarief? Dat is een nieuwe maatregel van de VREG die ingaat vanaf 1 januari 2022. Maar wat houdt dat capaciteitstarief nu juist in?

In jouw energiefactuur zit een deel waarmee je het gebruik van het elektriciteitsnet betaalt. Dat zijn de netkosten en die bedragen zo’n 20 procent van jouw factuur. De netkosten worden berekend op basis van het aantal kWh dat je verbruikt. Vanaf de inwerkingtreding van het capaciteitstarief, zal de VREG niet enkel kijken naar je verbruik, maar ook naar het tijdstip wanneer je elektriciteit verbruikt. Je hoogste kwartiervermogen, het gemiddelde vermogen gedurende een kwartier, zal zo gemonitord worden. Je hoogste kwartiervermogen noemt men ook wel je piekvermogen.

Met behulp van thuisbatterijen zal je geen last zal hebben van de toekomstige maatregel van het capaciteitstarief.

Aan het einde van het jaar zal de VREG naar het gemiddelde van je pieken van elke maand kijken en het capaciteitstarief berekenen. Zo wil de VREG het elektriciteitsverbruik spreiden over meerdere momenten per dag in plaats van tijdens pieken, om zo het net minder te belasten. Een aanbeveling van de VREG is om je piekvermogens onder het gemiddelde van 3,15 kWh te houden. Eens daarboven bestaat de kans dat je factuur stijgt. Als je tegelijkertijd je afwasmachine, strijkijzer en elektrisch vuur gebruikt, terwijl je jouw elektrische auto oplaadt, zal je boven de 3,15 kWh uitkomen.

Nu, waarom zou een batterij door het capaciteitstarief opeens rendabel worden? Wel, door de thuisbatterij wordt energie van je zonnepanelen opgeslagen en ingezet tijdens de piekmomenten. Hierdoor zal je tijdens die piekmomenten veel minder of elektriciteit van het net moeten afnemen. Die zelfvoorziening zorgt ervoor dat je elektriciteitsfactuur verlaagt en je zeker geen last zal hebben van de toekomstige maatregel van het capaciteitstarief.

Alle bovenstaande factoren dragen ertoe bij dat thuisbatterijen rendabel zijn in Vlaanderen. Natuurlijk is er in thuisbatterijen ook veel verschil in prijs en kwaliteit.

 

Geef jouw zonnepanelen een upgrade met een thuisbatterij en bespaar op je energiefacturen!

Kies in 2023 voor zonnepanelen en een thuisbatterij!

Lees meer expertise